Trang điểm môi

Son Shu Uemura Chính Hãng Son Shu Uemura Chính Hãng
Son dưỡng môi Menturm Omi medicated stick XD Son dưỡng môi Menturm Omi medicated stick XD
Son kem lì 3CE Velvet Lip Tint Son kem lì 3CE Velvet Lip Tint
-20%
Son Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver.6 Son Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver.6