Thông tin tài khoản ngân hàng.

I. VPBank (NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank)

Hoàng Văn Hiệp

- Số TK: 177121045.
- Chi nhánh: TP.HCM.

II. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Hoàng Văn Hiệp

- Số TK: 19025146988011.
- Chi nhánh: Hà Tây.

III. Ngân hàng Á Châu (ACB)

Hoàng Văn Hiệp
- Số TK:  1633 467 39
- Chi nhánh : Thăng Long