Sữa Tắm Dưỡng Trắng Da Hatomugi giữ Ẩm Nhật Bản 800ml

SKU: JP-23462

- Chiết xuất từ hạt Coix chứa nhiều axit béo như: axit linoleic, axit palmitic, axit stearic, axit cis-8-oc-tadecenoic,…

- Vitamin B1, B12 và và vitamin E.

* Sữa tắm Hatomugy có 2 loại:

  • Sữa tắm màu trắng 800ml :160k
  • Sữa tắm màu xanh siêu cấp ẩm: 600ml: 150k
110.000 đ
Sữa Tắm Dưỡng Trắng Da Hatomugi giữ Ẩm Nhật Bản 800ml
Sữa Tắm Dưỡng Trắng Da Hatomugi giữ Ẩm Nhật Bản 800ml